Goetheanum Dornach (CH)


Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

-->Ohjelma
-->Luennot
-->Abstraktit
-->Materiaalit
-->Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


Kasvikurssi 2019


YHTEISTYÖKUMPPANIT

alysivut.fi

Antroposofinen lääketiede 100 vuotta
Tampere 3.-4.10.2020


Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumi (SILF)

integratiivinenlaaketiede.fi


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Antroposofinen lääketiede: vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMDOC


www.camdoc.eu


www.cam-europe.eu

CAM-Interest Group meetings in the European Paliament
lue lisää...

CAM-seminaarit EU-Parlamenttissa
lue lisää...


CAMbrella: www.cambrella.eu

Project
Final conference presentations
Reports
Publications
lue lisää...


Sivukartta

Antroposofinen lääketiede - Anthroposophic Medicine

 • Mitä on antroposofinen lääketiede (AL)?

AL on systeemi yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista (kokonaisvaltaista) lääketiedettä. Se on esimerkki hyvin toteutetusta länsimaisesta lääketieteestä, joka perustuu vankasti perinteiseen lääketieteeseen, jonka antamaan näkemykseen se integroi diagnoosin ja hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden. AL on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin ( 1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla luoma lääketieteellinen systeemi, joka on levittäytynyt kautta maailman. Sitä harjoitetaan yli 65 maassa.


Kliniken Arlesheim (CH)

 • Kuka voi harjoittaa antroposofista lääketiedettä?

AL:ttä voi harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän kolmen vuoden jatkokoulutuksen. AL tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon. Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttaa niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit. AL:ttä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä, antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa. AL:ttä harjoitetaan kaikilla erityisaloilla mukaan lukien sisätaudit ja kirurgia. Esim. kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia. Al on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.


Filderklinikka Stuttgartissa (DE)
 • Keitä ovat antroposofiset terapeutit?

Lääkkeellisen hoidon lisäksi AL:een kuuluu mm. hoitoeurytmia eurytmiaterapia (hoitoeurytmia), erityinen liikuntamuoto, jossa tiettyjen vokaaleihin ja konsonantteihin liittyvien liikkeiden katsotaan aktivoivan vastaavalla tavalla paranemisprosesseja kuten lääkkeellinenkin hoito, taiteellisia terapioita (maalaus, muovailu, musiikki, laulu ja puhe) sekä erityisiä fysioterapian ja hieronnan muotoja. AL sisältää lisäksi ulkoisia hoitoja (kylvyt, hauteet ja kääreet) joita antavat näihin terapioihin kouluttautuneet sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat toimivat sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja avohoidossa. Mainittakoon vielä neuvonta ja antroposofinen psykoterapia. Lääkärit määräävät näitä hoitoja kuten lääkkeitä ja terapeutit toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Heidät on koulutettu työskentelemään myös itsenäisesti julkisessa terveydenhuollossa kuten kouluissa, hoivakodeissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Lue lisää


Antroposofinen taideterapia

 • Mitä ovat antroposofiset lääkevalmisteet?

Antroposofiset lääkevalmisteet (= Antroposofiset lääkkeet = Antroposofiset valmisteet) sisältävät lähinnä luontoperäisiä aineita mineraaleista, kasveista tai eläimistä. Ne valmistetaan eri pitoisuuksina eri käyttö-/antotapoja varten: Ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina. Osa valmisteista on samankaltaisia rohdosvalmisteiden kanssa ja osa on valmistettu noudattaen homeopaattisten farmakopeoiden ja antroposofisen farmakopean (APC=Anthroposophic Pharmaceutical Codex) ohjeita. Näiden kahden ryhmän lisäksi valmistustavasta riippumatta ns. varsinaiset antroposofiset lääkevalmisteet on tuotettu antroposofisen farmasian ymmärryksen mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi antroposofisen lääketieteen mukaisesti. Toistaiseksi Euroopan ainoat maat, jotka ovat rekisteröineet koko antroposofisen lääkevalmisteiden ryhmän, ovat Saksa ja Sveitsi. Molemmissa maissa lääkelain laatijat ja asiantuntevat viranomaiset ovat kehittäneet ja saattaneet lakiin soveltuvat käyttökelpoiset tavat saattaa antroposofisten valmisteiden laaja valikoima markkinoille laadullisesti korkeatasoisena, turvallisena ja vaikuttavana.
Lue lisää

 • Näkökulma rokotuksiin

Antroposofinen lääketiede arvostaa rokottamista osana maailmanlaajuista terveyden ylläpitoa ja pitää rokottamista tärkeänä toimenpiteenä hengenvaarallisten sairauksien välttämiseksi. Antroposofinen lääketiede ei edusta rokotusten vastaista asennoitumista eikä tue mitään rokotusten vastaista liikettä. Lue lisää

Antroposofiset lääkevalmisteet
 • Onko AL:n piirissä akateemista opetusta ja tutkimusta?

AL:ttä opetetaan useissa lääketieteellisissä tiedekunnissa yliopistoissa useissa maailman maissa. ALn professuureja on perustettu useissa Euroopan maissa, joista ensimmäiset olivat Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin Witten/Herdecke yliopistossa Saksassa ja Institute of Complementary and Integrative Medicine IKIM Bernin yliopistossa Sveitsissä. Usea ALn tutkimuskeskus julkaisee vuosittain yhteensä yli sata tutkimusta AL:stä. Merkittävä määrä tutkimusta on tehty mistelihoidosta, joka on antroposofisen onkologian keskeinen lääke.
Lue lisää

Tieteelliset julkaisut vertaisarviointilehdissä

 • Katsaukset
 • Turvallisuus, antroposofisten lääkevalmisteiden mahdolliset riskit, sivuvaikutukset ja interaktiot
 • Kliininen tutkimus aihepiirin mukaan
 • Antroposofinen lääketiede integratiivisen lääketieteen systeemina
 • Eurytmia-terapia (hoitoeurytmia)
 • Ulkoiset hoidot, sairaanhoito, hieronnat
 • Antroposofiset taideterapiat
 • Antroposofinen elämäntapa
 • Perustutkimus ja prekliininen tutkimus


Witten/Herdecke Yliopisto (DE)

 • Potilaan voimaannuttaminen

Kuten moni muukin CAM terapia (CAM=Complementary/Alternative Medicine), korostaa ja edesauttaa AL potilaan itseparannus kykyä (Salutogeneesi). Neuvonta ja eri AL:n hoidot auttavat potilasta osallistumaan aktiivisesti paranemisprosessiin, voittamaan pelon ja masennuksen sekä tukien potilasta uudelleen saamaan vastuun elämästään.


Potilas on keskeinen Antroposofisessa lääketieteessä
 • Antroposofinen lääketiede Suomessa

Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm Palvelutalo Sofiassa Helsingissä (www.palvelukotisofia.fi) sekä useissa kehitysvammaisten hoitokodeissa ympäri maata.

Lisäksi hoitopedagogiikka on ollut historallisesta lähtökohdastaan osa antroposofista lääketiedettä. Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan.

Suomessa lääkäreiden yhteistyöelimenä on Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY ry, perustettu 1993).

Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry.(ALY), perustettu 1987. Antroposofiset lääkkeet kuuluvat lääkelain piiriin. SALLY ry. ja ALY: ry järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä.

Palvelutalo Sofia Helsingissä